Antagningskriterier Broderi II – distans 50%

Antagningsprocessen:

I antagningsprocessen prioriteras sökande med god motivation, tydliga studiemål och förmåga till självständigt arbete. En samlad bedömning görs utifrån det du skriver i din ansökan. Sökande som har genomgått Broderi I på Västerbergs folkhögskola har företräde till Broderi II.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Lärarna på textilkurserna sköter antagningsprocessen men skolans rektor beslutar om vilka som blir antagna. Vid fler likvärdiga ansökningar kommer lottning att ske.