Antagningskriterier Allmän kurs

Ansökan ska innehålla

  • Ansökningsblankett
  • Betyg/intyg
  • Personligt brev

Så här går antagningen till:

Någon vecka efter sista ansökningsdagen får du ett brev där du får veta om du går vidare i antagningsprocessen eller ej.

Går du vidare ber vi dig komma hit till skolan för ett samtal. Du får träffa några av lärarna på allmän kurs och vi pratar om varför du söker, tidigare skolerfarenheter, personliga omständigheter och så vidare.  Det ger dig också möjlighet att titta på skolan och att ställa frågor.

Kan du inte komma den tid vi föreslår är det viktigt att du hör av dig, annars tolkar vi det som att du inte längre är intresserad av att söka.

Söker du till höstterminen får du reda på om du är antagen, reserv eller ej antagen senast vecka 25.

Söker du till vårterminen får du reda på om du är antagen, reserv eller ej antagen senast vecka 50.

Lärarna på Allmän kurs sköter antagningsprocessen, men det är rektor som beslutar om vilka som blir antagna.

När vi antar deltagare till allmän kurs tittar vi på:

Din studiemotivation och dina möjligheter att klara studierna.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Om platserna inte räcker till alla sökande som uppfyller antagningskriterierna antar vi de med kortast utbildning i första hand.