Miljöcertifiering

Från och med 2009 är vi miljöcertifierade!

Vi arbetar ständigt in miljörutiner i vår verksamhet för att på ett naturligt sätt fylla miljömålen och söker nya infallsvinklar för att ta oss an vår miljöpåverkan.

Vi utvecklar människor och arbetar för ett hållbart samhälle.

Som kursdeltagare, konferensdeltagare och tillfällig gäst vid skolan kan du hjälpa oss i
miljöarbetet

Här kan du läsa om vår miljöpolicy.