Yrkesförberedande svenska

Yrkesförberedande svenska är en kurs för dig som är i etableringsfasen och har en yrkesutbildning från ditt hemland. 

Kursen beräknas starta den 20 augusti och du kommer att studera svenska på folkhögskolan varannan vecka och praktisera på en arbetsplats inom ditt yrkesområde varannan vecka. Praktikplatserna ordnas av Region Gävleborg i samarbete med arbetsförmedlingen.

När du är på folkhögskolan läser du svenska och deltar i folkhögskolans gemensamma aktiviteter tillsammans med de andra studerande. Det kan till exempel vara temadagar eller friskvårdsaktiviteter.

För att ansöka till kursen

Det är arbetsförmedlingen som bestämmer vilka som ska gå kursen. Är du intresserad av kursen så kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen.

Mer information

Denna kurs ingår i ett projekt som kallas Sifa.
Läs mer om Sifa-projektet 

Kontakt

Lena Rosengren, Studie- och yrkesvägledare
lena.rosengren@regiongavleborg.se
0290-340 01