Grundutbildning för slöjdhandledare

Kursen vänder sig till dig som vill öka barns möjlighet att slöjda och ger dig en grund för att slöjda säkert och enkelt, med hjälp av visa-mig-pedagogik.

Slöjdhandledarutbildningens syfte är att skapa intresse hos fler vuxna att använda slöjden som metod och redskap för att främja barns skapande.
 
Vi tror att du arbetar som pedagog inom förskolan, kulturskolan, ordinarie skolan, museum eller inom en förening eller liknande. Slöjdhandledarutbildningen kan vara ett komplement till den verksamhet du redan har eller för dig som vill starta en ny.
 
Utbildningen utgår från den äldre slöjden som bygger på enkla tekniker, handverktyg, material från naturen och återbruk. Slöjden är lätt att anpassa efter personliga förutsättningar och behov och ger goda möjligheter till fritt skapande och kreativ utveckling. På handledarutbildningen slöjdar vi i olika material och tekniker varvat med teori.

Centrala förhållningssätt på kusen och i aktiviteter som planeras utifrån den är: barnet
i centrum med fokus på hållbarhet, likabehandling, det tvärkulturella och det mångkulturella. Det du lär dig på kursen fungerar bra även i mötet med vuxna, men på kursen är barnet i centrum!

Utbildningen är ett samarbete mellan Västerbergs folkhögskola och Kultur Gävleborg.

Kursen är avgiftsfri men du betalar för material, mat och ev. boende.

Kontakt:

Eva Carlborg 070- 687 33 50
eva.carlborg@regiongavleborg.se