Kursdeltagare utför dramaövningar

Dramapedagogutbildningen

Vill du jobba med drama, teater och ledarskap? Dramapedagogutbildningen är en 2-årig konstnärlig utbildning med bas i ämnena drama, teater, kommunikation och pedagogik. Inför hösten 2022 kan du endast söka distansutbildning.

Som utbildad dramapedagog kan du arbeta inom kulturskola, folkbildning, studieförbund, på teatrar med för- och efterarbete, kulturprojekt, personalutbildning, hälsofrämjande insatser, med mera.

Dramapedagogutbildningen på distans ges på distans på heltid men med 4-5 inneträffar per termin. Inneträffarna är en vecka långa och sker på Västerbergs folkhögskola. Då får du chansen att träffa och öva dina nya kunskaper tillsammans med dina kurskamrater.

Inneträffarna är obligatoriska och du som har långt har åka har möjlighet att bo på skolans internat under veckan. Till hösten 2022 kan du endast söka distansutbildning.

Distansutbildningen startar hösten 2022 och platsutbildningen startar hösten 2023.

Röster från kursdeltagare

Innehåll

Utbildningens första två terminer innehåller grundkurser i dramapedagogik, teater och pedagogik. Den tredje terminen ägnas åt handledd praktik under 14 veckor och examensarbete. Fjärde terminen innehåller fördjupade studier av ledarskap, teater och scenisk produktion.

Kursplaner
Litteraturlista år 1
Litteraturlista år 2

Efter utbildningen

När du avslutat utbildningen kan du söka auktorisation hos RAD – Riksförbundet Auktoriserade Dramapedagoger.

Du kan också delvis validera din dramapedagogutbildning till högskolepoäng om du är intresserad av att läsa vidare på högskola.

Frågor om utbildningen?

Välkommen att kontakta:

Susanne Rutström
073-050 76 01
susanne.rutstrom@regiongavleborg.se

Karin Erika Johansson
070-353 91 54
karin.r.johansson@regiongavleborg.se

Mer om dramapedagogutbildningen - distans

Behörighet

Antagningskriterier både distans och plats 

Ekonomi

Kursen är studiemedelsberättigad. För mer information kontakta gärna CSN, Centrala studiestödsnämnden. Undervisningen är kostnadsfri men du bekostar själv kurslitteratur, annat studiematerial, studieresor och kopieringen av din uppsats.

CSN, Centrala studiestödsnämnden 

En terminsavgift tillkommer också (ingen terminsavgift under praktiken).