Dramapedagogutbildningen

Vill du jobba med drama, teater och ledarskap? Dramapedagogutbildningen är en 2-årig konstnärlig utbildning med bas i ämnena drama, teater, kommunikation och pedagogik. Inför hösten 2022 kan du endast söka distansutbildning.

Som utbildad dramapedagog kan du arbeta inom kulturskola, folkbildning, studieförbund, på teatrar med för- och efterarbete, kulturprojekt, personalutbildning, hälsofrämjande insatser, med mera.

Dramapedagogutbildningen på distans bedrivs på heltid via nätet och på 4–5 veckolånga inneträffar per termin. Inneträffarna sker på Västerbergs folkhögskola och är obligatoriska.
Dramapedagogutbildningen på plats bedrivs på heltid på Västerbergs folkhögskola måndag– fredag.
 
Efter genomgången utbildning går det att söka auktorisation genom RAD – Riksförbundet Auktoriserade Dramapedagoger. Dramapedagogutbildning på folkhögskola går att delvis validera till högskolepoäng.
 
Distansutbildningen startar hösten 2022 och platsutbildningen startar hösten 2023.

Frågor om utbildningen?

Susanne Rutström
073-050 76 01
susanne.rutstrom@regiongavleborg.se

Karin Erika Johansson
070-353 91 54
karin.r.johansson@regiongavleborg.se

Mer om dramapedagogutbildningen - distans

Innehåll

Utbildningens första två terminer innehåller grundkurser i dramapedagogik, teater och pedagogik. Den tredje terminen ägnas åt handledd praktik under 14 veckor och examensarbete. Fjärde terminen innehåller fördjupade studier av ledarskap, teater och scenisk produktion.

Kursplaner
Litteraturlista år 1
Litteraturlista år 2

Efter utbildningen

Efter genomgången utbildning kan du söka auktorisation hos RAD (Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger).

Det går att tillgodoräkna sig delar av utbildningen om du är intresserad av att läsa vidare på högskola.

Behörighet

Antagningskriterier både distans och plats 

Ekonomi

Kursen är studiemedelsberättigad. För mer information kontakta gärna CSN, Centrala studiestödsnämnden. Undervisningen är kostnadsfri men du bekostar själv kurslitteratur, annat studiematerial, studieresor och kopieringen av din uppsats.

CSN, Centrala studiestödsnämnden 

En terminsavgift på 500 kr tillkommer också (ingen terminsavgift under praktiken).