Dramapedagogutbildningen

Dramapedagogutbildningen är en 2-årig konstnärlig och pedagogisk yrkesutbildning med bas i ämnena drama, teater, kommunikation och pedagogik. Du kan läsa utbildningen både på plats och via distans. Kursen är på eftergymnasial nivå.

Som utbildad dramapedagog kan du arbeta inom folkbildning, studieförbund, kulturskolor, på teatrar med för- och efterarbete, kulturprojekt, personalutbildning och med hälsofrämjande insatser.

Dramapedagogutbildningen på plats bedrivs på heltid vid Västerbergs folkhögskola måndag-fredag. Dramapedagogutbildningen på distans bedrivs på heltid via nätet med 4-5 veckolånga inneträffar per termin. Inneträffarna sker på Västerbergs folkhögskola och är obligatoriska. 

I dramapedagogutbildningen studerar du i en kreativ miljö där du tillsammans med övriga kursdeltagare utforskar
dramapedagogikens och teaterns möjligheter för utveckling av grupper och individer. 

Frågor om utbildningen?

Gunilla Friberg Carstensen 
0290-34060 
gunilla.friberg.carstensen@regiongavleborg.se

Gabrielle Melander 
0290-340 61 
gabrielle.melander@regiongavleborg.se

Nyfiken på dramapedagogutbildningen - distans?

Mer om dramapedagogutbildningen - distans


Innehåll

Utbildningens första två terminer innehåller grundkurser i dramapedagogik, teater och pedagogik. Den tredje terminen ägnas åt handledd praktik och examensarbete. Fjärde terminen innehåller fördjupade studier av ledarskap, teater och scenisk produktion.

Kursplaner
Litteraturlista år 1
Litteraturlista år 2


Efter utbildningen

Efter genomgången utbildning kan du söka auktorisation hos RAD (Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger)


Viktiga datum - 2019

Sista ansökningsdag: Löpande antagning.
Antagningsdag och intervju: 29-30 april.
Kursstart: 19 augusti.

Behörighet

Antagningskriterier både distans och plats


Ansökan

Mer om antagningen


Ekonomi

Kursen är studiemedelsberättigad. För mer information kontakta gärna CSN, Centrala studiestödsnämnden. Undervisningen är kostnadsfri men du bekostar själv kurslitteratur, annat studiematerial, studieresor och kopieringen av din uppsats.

CSN, Centrala studiestödsnämnden 

En terminsavgift på XX kr tillkommer också.