Textilt återbruk

Kurslängd: 1 termin
Studietakt: 50 procent distans

På kursen Textilt återbruk får du prova på att skapa med olika textila återbrukstekniker. Du får designa bruksföremål och föremål för utsmyckning. Du lär dig mer om hållbar utveckling och att laga och ta tillvara textilier.

Kursen är webbaserad och omfattar sammanlagt fyra obligatoriska kursträffar, två vardagar per träff vid Västerbergs folkhögskola. Studietakten är 50 procent distans, vilket betyder att du har distansarbete motsvarande halvtid mellan kursträffarna och handledning via internet.

Kursinnehåll

Du kommer till exempel att få prova på att:

  • Skapa och färga med hushållsavfall. 
  • Antiplast och alternativ till engångsartiklar, tex japanska tygpåsar. 
  • Återbrukskonst av äldre återbrukstekniker i ylle, papperskonst, Stitching and slashing. 
  • Laga och ta tillvara, synliga lagningar, Boro - en japansk lagningsteknik. 

Mål med kursen

  • Kunskaper inom miljö och hållbar utveckling som inspirerar till ett fortsatt eget skapande med återbrukat material.
  • Färdigheter i olika återbrukstekniker och textila uttryck.
  • Grundläggande kunskaper i hur synen på textilt återbruk har varit, hur det har utförts och förändrats över tiden och i olika delar av världen.
  • Kunskap om olika sätt att ta tillvara och laga.

Kursens omfattning

Deltid 50 procent. Kursen är studiemedelsberättigande.

Kostnader

Kursen är avgiftsfri. Du betalar för material samt mat och boende om du bor på skolan under kursträffarna. Hur mycket materialkostnaderna blir beror på hur mycket du har hemma och på vad du behöver anskaffa. Skolan tar ut 150 kronor för kopior, färg, med mera.

Bokningsblankett för boende på skolan skickas ut tillsammans med antagningsbeskedet.

Krav på förkunskaper och utrustning

För att delta i kursen måste du ha egen dator/surfplatta/mobil med wifi-uppkoppling och kamerafunktion. Goda kunskaper i fil-, mejl- och bildhantering är ett krav samt att du kan hantera din egen utrustning. Skriv därför i din ansökan och berätta om dina datorkunskaper.

Du behöver inga förkunskaper i textilt återbruk för att söka utbildningen. Kursens uppgifter är utformade så att de lätt anpassas efter den nivå du själv ligger på. För distansarbetet mellan kursträffarna behöver du ha tillgång till egen symaskin hemma.

Kursintyg

Du får ett kursintyg som kan användas om du vill söka till fortsatta studier eller arbete. För att få kursintyg deltar du aktivt i det digitala klassrummet mellan kursträffarna, deltar minst 80 procent och redovisar kursens uppgifter.

Mer information

Britt-Marie Larsson, kursansvarig Textilt återbruk och Yllebroderi
070-336 57 37
britt-marie.larsson@regiongavleborg.se