Broderi I, distans

Kurslängd: 1 år
Studietakt: 50%

Den här kursen ger dig möjlighet att bygga upp en personlig kunskapsbank om stygn och broderiteknik.

Du får ett historiskt perspektiv på olika broderier och får prova olika traditionella tekniker. Genom färg- och formövningar lär du dig hur man kan arbeta fram olika ytor och karaktärer på ett broderi samt hur man kan komplettera med hjälp av tygtryck och applikationer.

Kursen omfattar sammanlagt åtta obligatoriska träffar, två dagar per träff, på Västerbergs Folkhögskola. Mellan sammankomsterna har du distansuppgifter med hjälp av handledning via internet.

Kursmoment

 • Sashiko och Boro
 • Linjebroderi
 • Yllebroderi
 • Återbruk skarvsöm
 • Grafiskt broderi
 • Vitbroderi
 • Bygdebroderi
 • Pärlbroderi

Kursmomenten kan variera något från år till år beroende på kursdeltagarnas önskemål. Uppgifterna är utformade så att de lätt anpassas efter den nivå man själv ligger på. Du får en fördjupad historisk förståelse för de olika teknikerna och ett formspråk att inspireras av i ditt eget utövande.

Kursen innehåller även teoretiska pass med broderihistoria, både med fokus på hemslöjdsrörelsen och kvinnohistoria. Vi gör studiebesök till Länsmuséet i Gävle där vi tar del av Hedvig Ulfsparres samlingar.

Mål med kursen

Efter kursen ska den studerande ha fått:

 • Fördjupade kunskaper i olika broderitekniker, hur de har utförts och förändrats över tiden och i olika delar av världen.
 • Ökade färdigheter i att konstruera/designa egna mönster för broderi
 • En stygnbank med olika stygn och tekniker att använda sig av i sitt fortsatta skapande
 • Insikt om hur kvinnors och mäns liv påverkats av broderi genom historien
 • Kunskap om färgers samverkan
 • Grundläggande layoutkunskaper

Kursens omfattning

Deltid 50 procent. Kursen är studiemedelsberättigande.

Kostnader

Kursen är avgiftsfri. Du betalar för material, samt mat och boende om du bor här under de fysiska träffarna. Hur mycket materialkostnaderna blir beror på hur mycket du har hemma eller om du behöver köpa nytt. Skolan tar ut 150 kronor för kopior, färg, med mera.

Bokningsblankett för boende på skolan skickas ut tillsammans med antagningsbeskedet.

Övrig information

För att delta i kursen måste du ha egen dator med internetuppkoppling och tillgång till en digitalkamera eller telefon med kamerafunktion. Kunskaper i e-posthantering, Word (eller annat textprogram) samt digital bildhantering är ett krav.

Du behöver inga förkunskaper för att söka utbildningen.

Vissa studieresor bekostas av de studerande själva, men vi har även en fond där vi söker pengar som bekostar några av våra studieresor.

Tillgång till symaskin underlättar, men all montering går att göra för hand. Det finns även maskiner att låna på skolan för montering vid kursträffarna om så önskas.

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg som kan användas om du vill söka till fortsatta studier eller arbete.

Efter Broderi I kan du fortsätta med Broderi II för att utveckla ditt broderikunnande och få en fördjupning inom broderiets möjligheter som konstnärligt uttryck.

Mer information

Malin Johnsson 0290-340 03
malin.johnsson@regiongavleborg.se