Etableringskurs

Etableringskursen vänder sig till dig som omfattas av etableringsuppdraget och vill studera svenska språket samt få studie- och yrkesorientering i ditt närområde.

Studierna bedrivs på heltid i 6 månader. All undervisning sker på svenska och är i möjligaste mån integrerad i folkhögskolans övriga aktiviteter.

Kursen innehåller bland annat:

 • Studier i svenska
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Grundläggande datakunskap och IT
 • Estetisk verksamhet
 • Personlig marknadsföring
 • Friskvård
 • Bygga personliga kontakter och nätverk 

Utbildningens syfte och mål

Få kunskap i svenska språket och skaffa sig verktyg för att skapa sig en plattform på den svenska arbetsmarknaden.

Integration i det svenska samhällslivet med fokus på arbetsförberedande och orienterande insatser. 

Arbetsformer:

 • Studier i klassrum
 • Föreläsningar
 • Grupparbeten
 • Eget arbete
 • Studiebesök
 • Praktiskt arbete

Efter kursen

Efter avslutad kurs får du ett kompetensintyg som kan ligga till grund för validering för fortsatta studier. 

För att ansöka till kursen

Ta kontakt med Arbetsförmedlingen i Hofors, Sandviken eller Gävle.

Mer information
Åse Bergfeldt, 0290-340 63
ase.bergfeldt@regiongavleborg.se