Allmän kurs grund med extra svenska

Allmän kurs grund med extra svenska är för dig som vill studera på grundskolenivå och samtidigt behöver förbättra dina kunskaper i svenska. Du bör vara färdig med SFI C eller D innan du söker denna kurs.

OBS Pratar du bra svenska och behöver studera på grundskolenivå? Då ska du istället söka till Allmän kurs eftersom du även där har möjlighet att läsa på grundskolenivå.

Innehåll

I grundkursen får du i mindre grupp studera svenska som andraspråk, studieteknik, samhällsorienterande ämnen, matematik och engelska. På folkhögskolan har du möjlighet att studera i lugn takt i en trygg miljö, där du får både stimulans och tid till eftertanke.

Du kommer också att delta i aktiviteter tillsammans med alla studerande på skolan. Det kan till exempel vara friskvårdsaktiviteter, temadagar eller kulturarrangemang.

Kurslängd och tider

Kursen är på heltid måndag till fredag. 20 timmar i veckan är schemalagda, resterande timmar kan du lägga på en tid som passar dig.

Fortsatta studier

Du har möjlighet att få behörighet på grundskolenivå i Allmän kurs grund och kan då söka vidare till studier på gymnasienivå, på Allmän kurs på Västerberg eller på andra skolor.

Ekonomi

Kursen är studiemedelsberättigad. För mer information kontakta gärna CSN, Centrala studiestödsnämnden. Undervisningen är kostnadsfri men du bekostar själv kurslitteratur, annat studiematerial och studieresor. På allmän kurs kan det bli ca 1 000 kr per läsår. En terminsavgift tillkommer också.

Ansökan

Du bör vara klar med SFI C eller D för att söka till allmän kurs grund med extra svenska. Du kan söka till kursen det år du fyller 18. Vi har ingen åldersgräns uppåt.

Förutom din ansökan vill vi också ha ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och vilka mål och förväntningar du har på utbildningen. Vi behöver också kopior av dina betyg, från SFI eller motsvarande samt eventuella betyg från ditt hemland.

Mer information:
Lotta Rangdén, 0290-340 76
lotta.christina.rangden@regiongavleborg.se