Antagningskriterier Allmän kurs - distans

Komplett ansökan

Detta ska en komplett ansökan innehålla

  • Webbansökan
  • Kopia på giltig legitimation
  • Betyg som visar grundskolebehörighet.
  • Personligt brev, 500–700 ord långt, där du berättar om dig själv, beskriver varför du vill gå kursen samt hur du planerar att organisera dina distansstudier. Berätta också om dina tidigare skolerfarenheter.

Har vi många ansökningar behandlar vi bara de som är kompletta.

Så här går antagningen till:

Någon vecka efter sista ansökningsdagen får du ett brev där du får veta om du går vidare i antagningsprocessen eller ej.

Går du vidare kommer vi att kontakta dig för att bestämma tid för en telefonintervju.

Söker du till höstterminen får du reda på om du är antagen, reserv eller ej antagen senast vecka 25.

Lärarna på Allmän kurs sköter antagningsprocessen, men det är rektor som beslutar om vilka som blir antagna.

När vi antar deltagare till allmän kurs tittar vi på:

Din studiemotivation och dina möjligheter att klara studierna.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Om platserna inte räcker till alla sökande som uppfyller antagningskriterierna antar vi de med kortast utbildning i första hand.