Antagningskriterier Stickning l - distans 50%

Antagningsprocessen:

I antagningsprocessen prioriteras sökande med god motivation och tydliga studiemål. Baskunskaper ( lägga upp maskor, sticka räta och aviga maskor) i stickning är en merit. Den sökande bör ha förmåga till självständigt arbete.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Lärarna på textilkurserna sköter antagningsprocessen men skolans rektor beslutar om vilka som blir antagna. Vid fler likvärdiga ansökningar kommer lottning att ske. Senast vecka 23 får du besked om du är antagen till Stickning- distans 50%.