Antagningskriterier Broderi II – distans 50%

Antagningsprocessen:

I antagningsprocessen prioriteras sökande med god motivation och tydliga studiemål. Den sökande bör ha förmåga till självständigt arbete.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Lärarna på textilkurserna sköter antagningsprocessen men skolans rektor beslutar om vilka som blir antagna. Är det fler sökande än platser behandlas inte ofullständiga ansökningar. Detta gäller även dig som gått eller går andra kurser på skolan. Vid fler likvärdiga ansökningar kommer lottning att ske. Senast vecka 23 får du besked om du är antagen till Broderi- distans 50%.