Kursdeltagare på guidutbildning

Guideutbildning fördjupningskurs - distans halvtid

Har du gått en guideutbildning i Sverige och bär på en önskan om att utveckla en egen guideverksamhet? Tillsammans med kurskamrater får du tid, inspiration och fördjupade kunskaper.

Utbildningsstart: 8 januari 2024

Utbildningslängd: 2024-01-08–2024-05-31

Studietakt: Halvtid

Distansutbildning: 5 kursträffar på Forsa folkhögskola, en tvådagarsresa till världsarv samt digitala träffar.


Utbildningens upplägg

Du som gått en grundutbildning till guide någonstans i Sverige och du som jobbar vidare på Forsa folkhögskolas auktorisation till hälsingeguide studerar på fördjupningskursen tillsammans.

Vi lär oss om att starta eget i besöksnäringen, jobba i projektform och bygga nätverk samt om marknadsföring, turism, berättande och hembygdsforskning. Dessutom fördjupar vi våra kunskaper om lokala kulturhistoriska och naturinriktade teman.

Under kurstiden jobbar du i projektform utifrån en egen inriktning, parallellt med de gemensamma inslagen.   

Exempel på egen inriktning:

  • Världsarvet Hälsingegårdar
  • Landskapets kyrkor
  • Stadsguidning
  • Besöksvärda naturplatser
  • Hälsingekändisar
  • Bruksmiljöer igår och idag
  • Samiska spår
  • Din egen hembygd
  • Berättande
  • Eget förslag

Gemensamt tar vi del av föreläsningar och studiebesök. Vi tränar på digitala former för guideupplägg samt övar objektsguidning och platsguidning inför olika målgrupper. Vi gör en besöksresa till något av Sveriges övriga, närliggande världsarv.

Du tar stort eget ansvar men får stöd av kursledarna och av din studiegrupp mellan träffarna. Vi använder Microsoft Office Teams för digitala möten, uppgiftsinlämningar mm.

Kursens längd

En eller två terminer. Välj mellan att delta i endast en av terminerna (hösttermin: 16 augusti- 19 december eller vårtermin: 8 januari- 31 maj) eller under hela läsåret. Du söker för en termin i taget. 

Vi bjuder in till en ansökningsdag under våren (och en under hösten 2023) där du får information om kursens ramar och tillfälle att spåna om dina egna mål tillsammans med övriga sökande och oss kursledare. 

Kostnad

 2 500 kr för en termin. Avgiften inkluderar en besöksresa, från Forsa folkhögskola, till ett närliggande världsarv. Om du läser två terminer är avgiften totalt 3 000 kr.

Övriga upplysningar

Välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Helena Hammarström, 0650-369 72

Krister Enström, 0650-367 52

guide.forsa@regiongavleborg.se


Här berättar två kursdeltagare om grundkursen inom Guideutbildningen på Forsa folkhögskola. Under läsåret 2023/24 erbjuds endast en fördjupningskurs.