Kursdeltagare på guidutbildning

Guideutbildning - distans halvtid

Är du intresserad av värdskap, möten med människor och lokal historia? Kan du tänka dig en framtid som guide? På guideutbildningen studerar du Hälsingland ur ett besöksperspektiv.


Utbildningsstart: 17 augusti 2022

Sista ansökningsdag: 31 maj 2022

Utbildningslängd: 2022-08-17–2023-06-02

Studietakt: Halvtid

Distansutbildning: Cirka tio tredagarsträffar på Forsa folkhögskola (torsdag-lördag)

Kostnad: cirka 1000 kr per termin för resor, inträden, kursmaterial. Kursträffar och certifieringskostnad till Sveriges Guideförbund, Sveguide, tillkommer.


Lär känna Hälsingland som en plats för kulturturism! Här får du möjlighet att träna guideteknik och utforska landskapet, till exempel genom stadsguidning i Hudiksvall, hälsingegårdar, industrimiljöer, medeltida kyrkor och besöksvärd natur.

Röster från kursdeltagare

Hur går utbildningen till?

Vi jobbar praktiskt och teoretiskt, enskilt och i grupp med målet att du som deltagare ska utvecklas till en kunnig guide och värd för besökare och boende i Hälsingland.

Du som deltagare kommer på kursträffar under tre dagar (torsdag- lördag) vid cirka fem tillfällen per termin, totalt omkring tio träffar utspridda över läsåret. Då tar vi del av föreläsningar, guidningar, grupparbeten och deltagarnas egna presentationer. Vi håller oftast till på Forsa folkhögskola men gör också studiebesök på besöksmål runtom i landskapet.

Viss undervisning och all information sker digitalt över nätplattformen Microsoft Teams. Du behöver ha god datorvana och en internetuppkopplad dator för att kunna delta.

Mellan träffarna får du bland annat i uppdrag att skriva och läsa om Hälsinglands historia samt reflektera över din egen lärprocess. Du ska också besöka och skaffa dig kunskap om ytterligare ett antal av landskapets besöksmål, kommunicera med dina kurskamrater och förbereda presentationer.

Vi utgår ifrån Agenda 2030 och verkar för ett värdskap som är socialt och ekologiskt hållbart. Under utbildningen lägger vi också tyngdpunkt på dokumentation, källanvändning och arkivsökning samt ger dig en introduktion till entreprenörskap.

Vad händer efter utbildningen?

I slutet av utbildningen har du möjlighet att genomgå en certifiering till nationell guide med inriktning mot Hälsingland, via Sveriges guideförbund, SveGuide.

Övriga upplysningar

Välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Helena Hammarström, 0650-369 72

Krister Enström, 0650-367 52

guide.forsa@regiongavleborg.se