Antagningskriterier - Allmän kurs grund med extra svenska Forsa folkhögskola

Vi vänder oss...

  • till dig som vill studera på grundskolenivå och samtidigt behöver förbättra dina kunskaper i svenska.

  • till dig som frivilligt vill delta i en lärprocess med alternativ pedagogik.

  • i första hand till er som bor i länet men också studerande från hela landet.

  • till sökande som fyllt 18 år.

  • till dig med svenska som andra språk som uppnått SFI c-nivå.