Antagningskriterier - Allmän kurs distans Forsa folkhögskola

Vi vänder oss...

  • ...till dem som inte har kompletta gymnasiebetyg och har behov av formell kompetens för fortsatta studier.
  • ...till dem som frivilligt vill delta i en lärprocess med alternativ pedagogik.
  • ...i första hand till de som bor i länet men också studerande från hela landet.
  • ...till sökande som fyllt 18 år.

När det gäller distansutbildningen tillkommer ytterligare kriterier:

  • Den sökande ska ha tillgång till Internet och dator med utrustning för videosamtal.
  • Den sökande bör ha god datavana.
  • Den sökande ska ha möjlighet att närvara vid de obligatoriska träffarna.