Design Sömnad

Är en bred grundläggande textilutbildning för dig som är intresserad av sömnad och textil form. I kursen utgår du från din egen formgivning - från idé och skiss till färdig produkt. Tyngdpunkten ligger på din individuella utveckling och skapandeprocessen.

Utbildningen är både praktisk och teoretisk och bedrivs delvis i projektform. Du arbetar med sömnad, mönsterkonstruktion, textiltryck formgivning och färgning. Kursen ger även grundläggande kunskaper i materiallära, textilhistoria och textila tekniker.

Vi har ett miljömedvetet förhållningssätt och arbetar med hållbar utveckling samt återvinning.

Vi bedriver flera gemensamma projekt med Design Väv. I slutet av läsåret anordnar textilkurserna en stor utställning och klädvisning. I kursen ingår praktik och du deltar även i folkhögskolans gemensamma aktiviteter så som temadagar, föreläsningar och friskvård.

Du behöver inga förkunskaper. Kursen ger en god kunskapsmässig grund och förbereder dig för högre utbildning inom området eller för fortsatt eget arbete.

Du kan fortsätta ett andra läsår, då utifrån en individuell studieplan, heltid eller halvtid på distans.

Kostnader

Du bör räkna med ca 5 000 kronor för inköp av litteratur, material, studiebesök och resor.  

Ansökan 

Kurslängd 1-2 år

Sista ansökningsdag  31 maj 2020

Kursstart 17 augusti 2020

Upplysningar

Kursansvarig
Christina Ljungström
0730-84 20 59

Huvudlärare formgivning
Sandra Zachris Tors
070-569 72 33
textil.forsa@regiongavleborg.se