Välkommen till läsårsstart 17 augusti!

Inför höstterminen 2020 har Folkhälsomyndigheten tagit bort rekommendationen om distansundervisning och folkhögskolan kan därmed återgå till mer ordinarie verksamhet.

Det är fortsatt viktigt att följa de föreskrifter och råd som gäller för övriga samhället såsom att hålla avstånd och undvika trängsel. Därför kommer höststarten ändå att se lite annorlunda ut än vanligt, med en blandning av träffar på plats, ibland i mindre grupp än vanligt, och vissa distansinslag.

Information om vad som gäller för just din kurs får du av din kursföreståndare via e-post.

Boende på internatet kan flytta in som planerat i samband med skolstart.

Obs! Informationen uppdateras om situationen kring coronaviruset ändras.

Glad sommar önskar vi på Forsa folkhögskola!