Reportrar utan gränser föreläste om pressfrihet

Frilansjournalisten Urban Hamid och fotografen Martin von Krogh från Reportrar utan gränser var inbjudna till Forsa folkhögskola av fotografiutbildningen. De föreläste på temat ”hotet mot pressfriheten - ett hot mot demokratin”.

Föreläsningen fokuserade dels på hur det är att jobba som reporter och fotojournalist i konfliktområden, dels vad som händer med demokratin, oss själva och vår syn på omvärlden när oberoende medier och journalister misstänkliggörs, hotas och hatas till tystnad.

Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetsindex visar att pressfriheten och journalisters säkerhet försämras stadigt runt om i världen, även i Europa och Sverige. Journalister dödas, trakasseras, misshandlas, hotas och tvingas utstå hat på grund av sina arbeten. Detta trots att demokratin bygger på att det finns oberoende medier som granskar makten och håller medborgarna informerade.

Reportrar utan gränsers pressfrihetsföreläsning är en fortsättning på Forsa folkhögskolas föreläsningsserie ”Svensk demokrati 100 år”, där namnkunniga föreläsare och opinionsbildare tar tempen på demokratins tillstånd.