Nära hälften av restaurangens livsmedelsinköp är ekologiska

Ett av Region Gävleborgs miljömål är att minska miljö- och klimatpåverkan från livsmedel. Vi på Forsa folkhögskola når regionsmålet bland annat genom inköp av ekologiska livsmedel till restaurangen. Under 2021 har 48 % av alla livsmedelsinköp varit ekologiska.