Studieekonomi

Skolan har inget ansvar för elevens studiefinansiering.

Studiestöd

Kortfattad information om de olika studiestöden

För mer information hänvisas till CSN, 0771-27 60 00, www.csn.se

Avgifter

En obligatorisk avgift om 500kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter. Gäller ej distanskurser.

Dessutom bekostar du själv studiebesök, studieresor, praktikresor, läroböcker och andra läromedel.

Kostnader för internatboende, kost och logi, debiteras månadsvis i förskott 995 – 1 259 kr per vecka.

Priserna gäller för läsåret 2020/21

Mecenat

Som studerande på folkhögskola kan du få studentrabatter via Mecenat.