Tillgänglighet och extra stöd

Tillgänglighet, inkluderande

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning är inte ett hinder för att delta i kurser på Bollnäs folkhögskola eftersom vi har stora möjligheter att anpassa studiegången efter individuella behov.

  • Flera av våra undervisningslokaler och internatrum är tillgänglighetsanpassade.
  • Restaurangen och allmänna ytor är tillgänglighetsanpassade.
  • Hörselslinga finns i samlingslokaler. 
  • Vi kan erbjuda en långsammare studietakt och hjälp med att strukturera dina studier.
  • Möjlighet att få extra lärarstöd.
  • Möjlighet att få litteratur och texter på annan media än skrift.
  • Erfaren och kompetent personal.

Bra stöd är individuellt anpassat och kan ta tid att förbereda. Därför är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar oss så vi kan diskutera hur det skulle kunna se ut för dig.

Kontakt:

Christina Müller, kurator
072-725 77 67
christina.muller@regiongavleborg.se

Svenska som andraspråk

Vi erbjuder extra undervisning i svenska för dig som har svenska som andraspråk och vi kan också anpassa studietakten.