Etableringskurs

Etableringskursen vänder sig till dig som är nyanländ och som har en pågående etableringsplan. Det är Arbetsförmedlingen som anvisar till utbildningen som pågår i sex månader.

Efter genomförd utbildning erhåller du ett intyg samt en plan för att fortsätta närma dig arbetsmarknaden.

Kursen formas utifrån dina tidigare kunskaper och fokus läggs på vardagsinlärning och arbetslivets krav och förhållningssätt.

Utbildningens mål är integration i det svenska förenings- och samhällslivet och att ge kunskap och verktyg för att skapa sig en plattform på den svenska arbetsmarknaden. 

Mer information om utbildningens innehåll: 

Mats Eriksson 
070-255 87 88
mats.eriksson@regiongavleborg.se

Arbetsförmedlingen anvisar deltagare och folkhögskolan genomför utbildningen.