Folkmusikkurs

Folkmusikkurs med tre av landets mest framstående folkmusiker och pedagoger: Lena Jonsson, Johanna Bölja och Leif Ottosson.

Spelkursen vänder sig till alla instrument då den i huvudsak inriktar sig på ensemblespel, med både melodispel och komp i fokus. Du bör känna dig väl förtrogen med ditt instrument.

Parallellt med spelkursen har vi kurs i folksång med Johanna Bölja. Här får du jobba med repertoar och stämsång samt sångteknik. I slutet av kursen kommer spel och sång att sättas ihop till ett enda stort folkband.

 

Kostnader

Kurskostnad 2260 kronor för mat, fika samt boende i enkelrum. Möjlighet finns att komma dagen innan kursstart till en kostnad av 500 kronor för logi inkl. frukost.

Boende

Boende på skolans internat.

Rumsbokning och frågor om anmälan:
Anna-Karin Holmqvist
0278-389 02
anna-karin.holmqvist@regiongavleborg.se

Mer information

Karin Hansers
Bollnäs folkhögskola
0278-389 11 
karin.hansers@regiongavleborg.se