Stråkklassen

Stråkklassen består av 15 elever, varav 8 spelar fiol, 2 viola, 3 cello och två kontrabasar.
Stråkklassen är i högsta grad högskoleförberedande. För dig som vill söka vidare till musikhögskolan, får du den hjälp du behöver för förberedelserna av sökningarna. 

Vi prioriterar ensembleverksamheten. Varje vecka får du 120 min stråkorkester, 40 min stråkkvartett. Du får 40 min/v på ditt huvudinstrument, samt 20 min/v piano. Musikteori är obligatorisk, samt musiklinjens kör. I tillval kan du välja ämnen som gruppledning och ensembleledning. Scenisk beredskap är en viktig del i undervisningen. Uppspelning, med pianist om du så vill, 1-2 ggr i veckan.

Att utvecklas som stråkelev innebär många timmars egen övning. Att lyckas med det kräver disciplin och lust. I regel har inte tiden att öva räckt till under gymnasie-studierna. Här får du äntligen tid att öva, hjälp med disciplin, inspiration och lust från dina lärare.

strakklassen

Under läsåret har vi stråkseminarium, då vi bjuder in etablerade musiker och pedagoger till masterclass och föreläsningar. Vi har haft gästlärare som: Karl-Ove Mannberg, Joakim Svenheden, Harald Thedéen, Jan Björanger, Lars-Anders Tomter, Mats Rondin, Lars-Inge Bjärlestam, Thorleif Thedéen, Lisbeth Vecci och Anna Lindal.

Folkmusik/Klassiskt

Två fiolerOm du spelar folkmusik finns det möjlighet att välja ”delat huvudfack”. Då kombinerar du din tid på skolan mellan stråkklassen och folkmusiklinjen. Du får två lektioner i veckan på ditt huvudinstrument, dels i klassisk fiol/cello, dels i folkmusik. På samma sätt får du lektion både i folkmusikensemble och klassisk stråkkvartett. Förutsättningen för att välja delat huvudfack är att du blivit godkänd och antagen i båda grenarna.

Vi tar emot inspelningar om du kommer långväga ifrån, eller om våra sökningar sammanfaller med andra skolor.

Elever på musiklinjenInträdesvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan. Ansökan kan skickas via webben eller med post till Bollnäs folkhögskola. Villkoret är sedan att du genomför ett antagningsprov på skolan med godkänt resultat.

Adress

Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41  Bollnäs

Ansökan

Ansökan öppnar i januari. Sista ansökningsdag är 7 mars och inträdesprov sker vecka 15.

Antagningsprov

Vi kallar till antagningsprov som sker vecka 15.

Instrumentprov

Alla sökande spelar två valfria stycken på sitt huvudinstrument samt ett enkelt stycke primavista.

Läsårsdata

Kurstider läsåret 2020-2021
Höstterminen 17 augusti - 18 december 2020
Vårterminen 11 januari - 4 juni 2021

Kurstider läsåret 2021/2022
Höstterminen 16 augusti – 17 december 2021
Vårterminen 10 januari – 3 juni 2022

Avgift

En obligatorisk avgift om 500 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

För mer information kontakta

Linjeansvarig: Karin HansErs
0278-389 11, 070-220 10 71
karin.hansers@lg.se

Expedition

Jenny Öhrvall
0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se