Två kursdeltagare som sitter och läser en tidning

Allmän kurs i Söderhamn

Genom att gå Allmän kurs kan du få motsvarande behörigheter som du får via gymnasium eller Komvux – behörigheter som du behöver för att kunna fortsätta på högskola eller yrkeshögskola.

Läsåret börjar med en individuell studieplanering tillsammans med din mentor utifrån tidigare studier och dina egna mål. De kan läsa svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, naturkunskap och religion på gymnasienivå. I vissa fall kan studierna bedrivas på grundnivå. Även särskilda behörigheter i till exempel matematik, historia och samhällskunskap kan uppnås vid behov. Vi arbetar i små grupper i ett flexibelt och lugnt klimat.

Förutom de olika ämnena ingår även bland annat bild, kreativa projekt och andra aktiviteter som exempelvis studiebesök, föreläsningar och temastudier som kan ge nya perspektiv på tillvaron.

Heltidsstudier omfattar minst 20 schemalagda timmar per vecka.
Deltidsstudier omfattar minst 10 schemalagda timmar per vecka.

Allmän Kurs i Söderhamn är en mindre filial till Bollnäs folkhögskola och erbjuder inte internat.

Behörighet och studieomdöme

Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett intyg med de behörigheter du har uppnått och ett studieomdöme som du kan använda för att söka vidare till högre utbildning.
folkhogskola.nu kan du läsa mer om behörigheter och studieomdöme.

Behörighet för att studera vidare – folkhögskola.nu

Ansökan och inträdesvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan via webben där du också bifogar betygskopior.

Det är viktigt att din ansökan är riktigt ifylld och att det finns namn och telefonnummer till minst en referensperson.

Kursplats

Bollnäs folkhögskola i Söderhamn
Hemmansvägen 11, Västigården, Vågbro

Postadress

Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41 Bollnäs

För information kontakta

Kursansvariga
Sara Oscarsson
073-086 58 61
sara.oscarsson@regiongavleborg.se
 
Per Andersson
0270-772 99
070-335 38 56
per.l.andersson@regiongavleborg.se 

Kursadministratör
Jenny Öhrvall
0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se