Allmän kurs i Söderhamn

Allmän kurs i Söderhamn har ett liknande upplägg som Allmän kurs i Bollnäs. Studierna omfattar svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, naturkunskap och religion på gymnasienivå och kan ge behörighet till högskola eller yrkeshögskola.

Läsåret börjar med en individuell studieplanering där hänsyn tas till tidigare studieresultat och de egna studiemålen. Studierna kan i vissa fall bedrivas på grundskolenivå.

Förutom de olika ämnena ingår kreativt projekt, gemensamma teman och aktiviteter som till exempel kan vara studiebesök, föreläsningar, temastudier i aktuella och angelägna frågor samt friluftsaktiviteter. Dessa gemensamma aktiviteter är en viktig del i skolarbetet och ingår i studieomdömet.

Allmän kurs i Söderhamn erbjuder inte internat.

folkhogskola.nu kan du läsa mer om behörigheter och studieomdöme.

Heltidsstudier omfattar minst 20 schemalagda timmar per vecka.
Deltidsstudier omfattar minst 10 schemalagda timmar per vecka.

Ansökan och inträdesvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan via webben där du också bifogar betygskopior.

Det är viktigt att din ansökan är riktigt ifylld och att det finns namn och telefonnummer till minst en referensperson.

Avgift

En obligatorisk avgift om 500 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

Postadress

Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41 Bollnäs

Kursplats

Campus Park Vågbro
Hemmansvägen 14, Västigården
82662 Norrala 

Läsårsdata

Kurstider läsåret 2019-2020
Höstterminen 19 augusti – 20 december 2019
Vårterminen 7 januari – 29 maj 2020

Kurstider läsåret 2020-2021
Höstterminen 17 augusti – 18 december 2020
Vårterminen 11 januari – 4 juni 2021

För information kontakta

Karin Larsson
070-259 48 38
karin.m.larsson@regiongavleborg.se

Expedition

Jenny Öhrvall
0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se