Studeranderätt

Folkhögskolorna och studieförbunden är en del av folkbildningen i Sverige. Riksdagen som ger bidrag till folkbildningen har beslutat om syftet med bidraget. Uppgiften är sammanfattad i fyra punkter:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Studeranderätt vid Region Gävleborgs folkhögskolor - beskrivning (Platina id 01-329056)

Kursbeskrivningar och antagningsrutiner

Allmän kurs antagningsrutiner (pdf)
Allmän kurs kursbeskrivning (pdf)
Konstskolan antagningsrutiner (pdf)
Konstskolan kursbeskrivning (pdf)
Musiklinjen kursbeskrivning (pdf)
Musiklinjen kursplan (pdf)
Skrivarlinjen antagningsrutiner (pdf)
Skrivarlinjen fortsättningskurs distans kursbeskrivning (pdf)
Skrivarlinjen fortsättningskurs kursbeskrivning (pdf)
Skrivarlinjen grundkurs kursbeskrivning (pdf)
Skrivarlinjen Pennspetsen kursbeskrivning (pdf)