Konstskolans årliga utställning på Gävle Konstcentrum - INTERLUDE

Konstskolan utställning 2023 Interlude

20 – 28 maj 
Plats: Gävle konstcentrum

INTERLUDE, ett begrepp som används främst i musik-, och teatervärlden för att beskriva ett musikstycke som spelas mellan två scener i en teater.

Som individer men även som människosläkte, befinner vi oss alltid i någon slags "mitten" mellan före och efter, särskilt i vår samtid där vi människor ständigt är i rörelse. I denna utställning finns ordet Interlude som en röd tråd mellan verken i form av de olika tolkningar och relationer var konstnär har till begreppet.

För oss ser vi denna utställning som brytpunkten mellan våra identiteter som konstskoleelever och våra egna konstnärsidentiteter. Under de två år som vi gått på Konstskolan i Gävle har vi fått skapa och utforska denna identitet och utställningen är vår redovisning av vad vi kommit fram till.