2016 Malin Gebre-Medhin Jag bär min flykt som ett hjälplöst dibarn

Verket består av tio fritt hängande oljemålningar på glas som ska gestalta Paul Anderssons dikt Elegi över en förlorad sommar.