2015 Sofie Notstrand Spökstad

Vi sätter själ i materiella ting. Det är ett ganska mänskligt beteende. Hus rivs och byggs upp, dör och föds. Vi minns ett hus, dess stämning, de känslor och minnen som huset gav oss, precis som man gör med något levande som har dött. Sedan tynar också det bort tillsammans med människorna som minns det.

Sofie Notstrand

Sofie Notstrand

Sofie Notstrand