2013 Rebecca Lindsmyr Du lärde mig

"Under en livstid skapar vi ständigt band till nya människor. Varje möte olikt det andra. En del väljer vi att behålla relationen till under resten av våra liv, medan andra blir tillfälliga kontakter. De spår våra möten lämnar efter sig kan vara allt från ett vackert minne till att vi hittat vår passion genom någon annan.

Jag är inne på mitt fjärde år på folkhögskola. Det har varit en livsförändrande tid för mig. Aldrig har jag mött så många fina och framför allt olika människor.

Mitt verk har sin utgångspunkt i korta meningar där jag tar fasta på vad jag lärt mig av människor i min närhet. Genom dessa vill jag påverka andra till att fokusera på det positiva i deras egna relationer.

Ett verk med utgångspunkten i folkhögskolan, skapat för folkhögskolan."

Du lärde mig