Utsmyckningstävling

Konstskolan i Gävle tillhör sedan 1989 Bollnäs folkhögskola. Våren 2011 för ganska exakt tre år sedan väcktes en idé om att låta någon elev från Konstskolan utföra en konstnärlig utsmyckning på huvudskolan i Bollnäs. Platsen som avsattes var entrén till skolans matsal. Att utföra denna utsmyckning skulle dels tillmötesgå önskemål från skolan elever och personal om en mer genomarbetat miljögestaltning, men den skulle också göra Konstskolans verksamhet närvarande vid huvudskolan. Uppdraget gjordes till en tävling och utsmyckningen är inte permanent. Det vinnande förslaget får pryda matsalens entré i ett år då en ny tävling utlyses med ett nytt vinnande förslag som resultat. Tävlingen vände sig till skolans tredje års elever.

2019 Ulrika Bjöörn
”Rejält” 

”Jag tycker om att bygga, de här collagen har jag byggt av egna fotografier. I varje collage finns även bilder på några av mina keramikskulpturer. Ett urval av skulpturerna finns även med i utsmyckningen”.

 

2018 Kaspar Lindqvist
A Monument to You

 

2017 Victor Claesson
“Heaven And Hell. And Earth // Alkemisterna”

Mitt verk består av ett tjugotal abstrakta målningar som på nära håll ska kunna urskilja sig helt individuellt från varandra, men som på avstånd betraktas som en enhet av sammankopplade strukturer. På andra sidan trappan står de upplysta alkemisterna och gömmer sig mitt ibland oss. De bär på hemligheter som vi inte är i närheten av att känna till. Vi blir succéartat distraherade av himmel och helvete medan dem regerar tryggt över jorden. Men kommer hemligheten ut så spricker illusionen, och vi alla kommer inser att alkemi inte ens existerar.

 

2016 Malin Gebre-Medhin
Jag bär min flykt som ett hjälplöst dibarn

Verket består av tio fritt hängande oljemålningar på glas som ska gestalta Paul Anderssons dikt Elegi över en förlorad sommar.

 

2015 Sofie Notstrand
Spökstad

Vi sätter själ i materiella ting. Det är ett ganska mänskligt beteende. Hus rivs och byggs upp, dör och föds. Vi minns ett hus, dess stämning, de känslor och minnen som huset gav oss, precis som man gör med något levande som har dött. Sedan tynar också det bort tillsammans med människorna som minns det.

Sofie Notstrand

Sofie Notstrand

Sofie Notstrand

Sigrid Ejemar
Cluster 2014

I detta verk vill jag transformera det individuella arbetet till något nytt och kollektivt. Något som är omedvetet skapat tillsammans. Jag tänker verket som processen av en folkhögskola. Där rör vi oss alla i det individuella, i vårt eget. Vi är här för att våga göra om våra misstag. För att våga testa våra drömmar. Våga ta en omväg som leder oss in på en främmande väg. Men ingenstans kommer vi utan de som rör sig runt oss. Det är då vi förs framåt, i ett ömsesidigt intresse, i en samhörighet, i en gemenskap.

Jag tar det individuella arbetet och gör det kollektivt, både i tanke och rent konkret. Jag köpte kasserade virkade dukar på second hand. De som säljs för 10 och 20 kronor men som i arbete är värda så mycket mer. Dessa har jag sedan sytt ihop, med bara nål och tråd, för att skapa en stor, nästan skulptural installation, av virkade dukar som faller från taket ner i de öppna ”lådorna".

Sigrid_Ejemar

Rebecca Lindsmyr
Du lärde mig 2013

"Under en livstid skapar vi ständigt band till nya människor. Varje möte olikt det andra. En del väljer vi att behålla relationen till under resten av våra liv, medan andra blir tillfälliga kontakter. De spår våra möten lämnar efter sig kan vara allt från ett vackert minne till att vi hittat vår passion genom någon annan.

Jag är inne på mitt fjärde år på folkhögskola. Det har varit en livsförändrande tid för mig. Aldrig har jag mött så många fina och framför allt olika människor.

Mitt verk har sin utgångspunkt i korta meningar där jag tar fasta på vad jag lärt mig av människor i min närhet. Genom dessa vill jag påverka andra till att fokusera på det positiva i deras egna relationer.

Ett verk med utgångspunkten i folkhögskolan, skapat för folkhögskolan."

Du lärde mig

 

Tim Dillner
2012

SONY DSC