Treornas utställning 2015

Åtta treor - Konstskolan i Gävle på Sandvikens Konsthall

Mattias Gunnarsson Embretsèn Ink

Sonja Boström Ammoniter

Sonja Boström Fat med dekor

Sonja Boström Skål

Sofie Notstrand MODUL

Jacob Sjögren Ikon 1,2,3

Jacob Sjögren Snabba steg dimmig blick

Tommy Pedersen (Un)familiar flock

Tommy Pedersen (Un)familiar flock

Tommy Pedersen (Un)familiar flock

Tommy Pedersen (Un)familiar flock

Bert Linné A mans got to do what a man got to do/gubbgnäll

Bert Linné Familjegrupp

Johan Jernqvist Olle, pappa, extas

Johan Jernqvist Olja på kopparplåt

Julia Gidlöw Instagram

Julia Gidlöw Instagram

Julia Gidlöw Instagram