Konstskolans årliga utställning på Gävle Konstcentrum

Dekonstruktion 

23 maj - 7 juni 2020

Plats: Gävle Konstcentrum

Deltagande konstnärer: Tilde Fritzdotter, Ann-Christine Granberg, Beatrice Jalkelöf, Joel Karismaa, Johan Löfström, Lisa Mattsson, Bia Phimkan, Hedvig Sjöström, Mikael Rinnström.

Begreppet dekonstruktion är mångtydigt. I Konstskolans utställning kan ordet tolkas som ett slags frigörande med syftet att försöka hitta innebörd i den konstnärliga processen men även i själva slutprodukten den landar i.

Att dekonstruera och rekonstruera är en konstens magi, en sort filosofisk aktivitet som både bryter ner och bygger upp en verklighetsbild. En kan utgå från att verkligheten inte kan definieras på ett objektivt sätt, att det finns en mängd möjliga tolkningar som ibland kan nås genom konstens språk. Målet med att dekonstruera kan vara att just belysa hur tillvaron ofta går att förstå på mer än ett vis.

Som handledare är det en ynnest att få följa hur deltagarna vågat falla och gå söder lite, samla ihop bitarna och ta vid igen. Att tvivla och ifrågasätta är en styrka och resan blir i sin sanna mening målet, en del av konstnärskapet. Detta är något som deltagarna tar sig an med mod och nyfikenhet, där den egna processen och tankevärlden är i konstant utveckling. 

Dekonstruera – rekonstruera

Therese Parner, konstnär och handledare vid Konstskolan i Gävle.

Rendezvous

Konstskolan i Gävles tredjeårselever på Sandvikens Konsthall

23 maj - 13 juni

Morgan Lutti, Emelie Farkas, Valter Johansson, Jordan Shakes, Daniel Nordin, Saga Öholm

”Rendezvous” är utställningens röda tråd. Vi fokuserar på mötet. Konsthallen är för oss en mötesplats där våra verk av olika stilar kan stråla samman och bilda ny mening, ett nytt möte mellan betrak­tare och verk och mellan varje enskilt objekt. Vi vill bilda samspel och interaktion. För oss leder allt till ett nytt möte och en ny tolk­ning baserat på varje individs egna erfarenheter och upplevelser...