Om konstskolan

Undervisning

Skolans samtliga kursdeltagare delas in i tre grupper som leds av varsin handledare. Detta för att du som elev skall ha möjlighet till en kontinuerlig och återkommande kontakt. Förutom att vara handledare undervisar de även i sina respektive ämnen, Marie Lindgren (glas/keramik), Niklas Eneblom (måleri) och Therese Parner (skulptur).

Lärare och kurser

Ambitionen är att alla undervisande lärare på skolan ska vara högskoleutbildade och utövande konstnärer. Skolan anlitar även olika gästlärare som arbetar med längre eller kortare kurser och workshops. Vissa kurser är återkommande, till exempel teknikkurser i skulptur, måleri och keramik. Dessa ligger i block om tre veckor. Vidare förekommer regelbunden krokiteckning och teknikkurser i digital bild, screentryck och video medan andra kurser har karaktären av konstnärliga projekt eller workshops.

Se urval av tidigare kurser och workshops.

Skolan ordnar även konstvetenskapliga föreläsningar samt bjuder in konstnärer till presentationer och mentorssamtal.

Mål och innehåll

Utbildningen är tvåårig men det finns även en möjlighet att gå ett tredje. Första året kan betraktas som ett basår där målsättningen i första hand är att stifta bekantskap med skolans verkstäder och maskiner samt de olika material vi arbetar med. Men det viktigaste är kanske att våga prova nya metoder och att hitta nya förhållningsätt som man inte gjort tidigare. I andra årskursen är kurserna mer inriktade på form och innehåll och under vårterminen erbjuds mycket tid till att utveckla sitt eget konstnärskap i egna projekt. Den andra årskursen avslutas med en utställning som visas på Gävle Konstcentrum. Du kan söka direkt till det andra året om du redan studerat på en likvärdig utbildning sedan tidigare. Med likvärdig utbildning menas inte gymnasieutbildningar.

Skolan erbjuder ett begränsat antal platser för ett tredje år som innebär mycket eget arbete med regelbunden handledning. Blir man antagen till detta studieår förväntas man vara mycket självgående. inga speciella kurser anordnas för deltagarna i årskurs tre, men man är välkommen att delta i de kurser som finns för de andra årskurserna i mån av plats. Året avslutas med en gemensam utställning på Sandvikens konsthall.

Lokaler

Skolan startade 1966 och har under åren huserat på olika adresser. Sedan 2014 befinner vi oss i Silvanumhuset i Gävle (se adress nedan). Lokalerna består av en större måleri/skulpturateljé, gipsrum, elevarbetsplatser, teorisal och ett projektrum som vi kallar Labbet. Skolans nedre plan i suterränghuset innehåller keramikverkstad med ugnsrum, en mindre ateljé, trä- och metallverkstad, datorsalar, materialbutik, paus/fika/lunch-rum samt personalens kontor.

Materialkostnader

Materialkostnaden är 6 500 kronor uppdelad på två inbetalningar. Detta fungerar som en deposition och räknas ned i takt med att deltagaren tar ut material. Om den verkliga kostnaden för material blir lägre vid läsårets slut, betalas mellanskillnaden tillbaka. Material kan beställas genom skolans försorg till låga priser.

Kontakt

Kursansvarig
Jens Salander
072 536 07 75
jens.salander@regiongavleborg.se

Vaktmästare
Stefan Storm
070 276 06 84
stefan.andersen.storm@regiongavleborg.se

Adress

Besöks- och leveransadress:
Konstskolan i Gävle
Kungsbäcksvägen 32
802 67 Gävle

Postadress:
Konstskolan i Gävle
Box 857
801 31 Gävle

Fakturaadress
Region Gävleborg
Kultur och kompetens
826 82 Söderhamn 

Hitta till oss

Karta