Amanda Kron - Lämnad ensam med det här skriket

Resultat av timmar med kol och papper i litet vitt rum utan telefon, utan klocka, utan musik och utan sällskap. För att undersöka vad som händer i teckningarna när inte sociala medier, tid och eller människor snällt och lämpligt avbryter tankar jag annars inte vet var de slutar.