Information om konstskolan

Undervisning

Skolans samtliga kursdeltagare delas in i tre grupper som leds av varsin handledare. Detta för att du som elev skall ha möjlighet till en kontinuerlig och återkommande kontakt.

Lärare och kurser

Ambitionen är att alla lärare på skolan ska vara utövande konstnärer. Utöver handledarna anlitar vi olika gästlärare som arbetar med längre eller kortare kurser. Vissa kurser är återkommande, till exempel teknikkurser i skulptur, måleri och keramik. Dessa ligger i regel i block om flera veckor. Vidare förekommer teknikkurser i digital bild, screentryck och video medan andra kurser har karaktären av konstnärliga projekt eller workshops.

Här är ett urval av kurser och workshops som hållits på skolan under de senaste åren:

Katarina Jönsson - digital bild
Eva Arnqvist - omstart
Jonas Nobel - form
Martina Müntzing - måleri
Jörgen Svensson - konst & Kontext
Carina Gunnars - konst & Kontext
Vassiliki Falkehag - assemblage
Carin Ellberg - måleri
James Bates - teckning
Christoffer Paus - måleri
Erika Lövqvist - form
Suzanna Asp - måleri
Markus Öhrn - video
Paola Zamora - teori
Emma Hartman - måleri
Oscar Mangione - teori
AKAY - konst & identitet
Leif Elggren - workshop bokbinderi
Klas Eriksson - text
Magdalena Nordin - måleri
Den Nya Kvinnogruppen - workshop skumgummi
Johannes Samuelsson - foto
Sonia Hedstrand - film
Thomas Elovsson - ateljésamtal
Michael Larsson - foto
Kristina Frank - foto
Johan Zetterquist - konst & identitet
Iris Smeds - konst & identitet
Therese Parner - ateljésamtal
Victor Zeidner - video
Victor Claesson - video
Anna Kinbom - video, performativ konst

Utbildningens mål och innehåll

Utbildningen är tvåårig men det finns även en möjlighet att gå ett tredje. Första året kan betraktas som ett basår där målsättningen i första hand är att stifta bekantskap med skolans verkstäder och maskiner samt de olika material vi arbetar med. Men det viktigaste är kanske att våga prova nya förhållningssätt, att göra konst på nya sätt som man inte gjort tidigare. I andra årskursen är kurserna mer inriktade på förhållningsätt och innehåll och under vårterminen erbjuds mycket tid till utveckla sitt eget konstnärskap i egna projekt. Den andra årskursen avslutas med en utställning som visas på Gävle Konstcentrum. Du kan söka direkt till det andra året om du redan studerat på en likvärdig utbildning sedan tidigare. Med likvärdig utbildning menas inte gymnasieutbildningar.

Skolan erbjuder ett begränsat antal platser för ett tredje år som innebär mycket eget arbete med regelbunden handledning. Blir man antagen till detta studieår förväntas man vara mycket självgående. inga speciella kurser anordnas för deltagarna i årskurs tre, men man är välkommen att delta i de kurser som finns för de andra årskurserna i mån av plats. Året avslutas med en gemensam utställning på Sandvikens konsthall.

Lokaler

Skolan startade 1966 och har under åren huserat på olika adresser. Sedan 2014 befinner vi oss i Silvanumhuset i Gävle (se adress nedan). Lokalerna består av en större måleri/skulpturateljé, gipsrum, elevarbetsplatser, teorisal och ett projektrum som vi kallar Labbet. Skolans nedre plan i suterränghuset innehåller keramikverkstad med ugnsrum, en mindre ateljé, trä- och metallverkstad, datorsalar, materialbutik, paus/fika/lunch-rum samt personalens kontor.

Materialkostnader

Materialkostnaden är 6 500 kronor uppdelad på två inbetalningar. Detta fungerar som en deposition och räknas ned i takt med att eleven tar ut material. Om den verkliga kostnaden för material blir lägre vid läsårets slut, betalas mellanskillnaden tillbaka. Material kan beställas genom skolans försorg till låga priser.

Kontakt

Linjeansvarig
Jens Salander
072 536 07 75
jens.salander@regiongavleborg.se

Vaktmästare
Stefan Storm
070 276 06 84
stefan.andersen.storm@regiongavleborg.se

Adress

Besöks- och leveransadress:
Konstskolan i Gävle
Kungsbäcksvägen 32
802 67 Gävle

Postadress:
Konstskolan i Gävle
Box 857
801 31 Gävle

Fakturaadress
Region Gävleborg
Kultur och kompetens
826 82 Söderhamn 

Hitta till oss

Karta