Studeranderätt

Folkhögskolorna och studieförbunden är en del av folkbildningen i Sverige. Riksdagen som ger bidrag till folkbildningen har beslutat om syftet med bidraget. Uppgiften är sammanfattad i fyra punkter:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Studeranderätt vid Region Gävleborgs folkhögskolor - beskrivning (Platina id 01-329056)

En sammanfattning av studeranderätten (pdf)