Välkommen till läsårsstart 17 augusti!

Inför höstterminen 2020 har Folkhälsomyndigheten tagit bort rekommendationen om distansundervisning och folkhögskolan kan därmed återgå till mer ordinarie verksamhet.

Det är fortsatt viktigt att följa de föreskrifter och råd som gäller för övriga samhället såsom att hålla avstånd och undvika trängsel med mera. Därför kommer höststarten ändå att se lite annorlunda ut än vanligt, med en blandning av träffar på plats, ibland i mindre grupp än vanligt, och vissa distansinslag. Vi skickar ut information om vad som gäller för just Din kurs i slutet av juni! Boende på internatet kan flytta in som planerat i samband med skolstart.  

Observera att informationen uppdateras om situationen kring Coronaviruset ändras.

Glad sommar önskar vi på Bollnäs folkhögskola!