Bollnäs folkhögskola

Medier uppmärksammar folkhögskolesatsning

Helahälsingland.se uppmärksammar i en artikel den 1 februari att Region Gävleborg gör en upprustning av sina folkhögskolor.

– Det här är ett lyft som verkligen behövs, säger rektor Lotta Skärberg vid Bollnäs folkhögskola.

Satsningen totalt för de tre skolorna Forsa, Bollnäs och Västerberg går på 290 miljoner kronor.

För Bollnäs folkhögskola, som omskrivs i artikeln, kommer ytskikten ses över, grupprum byggas, ventilation moderniseras och dessutom ska all musikundervisning koncentreras. Den delen kommer kort och gott att få namnet musikens hus.

Därtill kommer förbättringar av utomhusmiljön, restaurangköket och att solceller ska upp på taken.

– Från verksamheten har vi fått vara med och lägga fram våra behov, som tillsammans med tekniska delar har legat som grund för den ursprungliga kalkylen. I botten fanns också ett stort rustbehov av skolan, det var länge sedan något gjordes. Mycket ändras under resans gång och nu har vi ändå fått prioritera bort en del saker, säger Lotta Skärberg till tidningen.

Ombyggnationen av skolan i Bollnäs inleds troligen till sommaren och beräknas ta tre år. Planen är att projektet ska ut på upphandling i vår och att bygget ska kunna dra igång i sommar. Sedan väntas allt ta tre år innan det är klart.