Fortsatt distans och inställda sommarkurser

Folkhögskolorna i Region Gävleborg förlänger beslutet om fjärr- och distansundervisning att gälla vårterminen ut, till och med fredag 4 juni.

Några kurser kommer under perioden att fortsätta med viss skolförlagd undervisning, det handlar då om praktiska moment som inte går att genomföra på distans.

Mer information om skolavslutningen vecka 22 förmedlas via kursansvariga.

Även våra sommarkurser (Skapa och yoga, Skrivarkurs) som var planerade vecka 26 ställs in.

Anledningen till beslutet är den fortsatt höga smittspridningen och trycket på intensivvården i Gävleborg.