Folkhögskolans dag

Lördagen den 17 april firades Folkhögskolans dag! I år som ett digitalt event. Syftet med Folkhögskolans dag är att vi, tillsammans med över 150 andra folkhögskolor i Sverige, får visa upp och fira vår fantastiska utbildningsform.

Årets tema var demokratin 100 år. Detta för att folkhögskolorna har varit och är en stor del i demokratibygget i samhället. Folkhögskolan fyller olika syften för olika människor. För den som nyss har kommit till Sverige kan den innebära en första kontakt med ett nytt samhälle. För den som vill bli konstnär kan den vara första steget mot att uppfylla en dröm. Och för den som inte har funnit sig tillrätta i den vanliga skolan kan den vara en väg till fortsatta studier.

Folkhögskolan ger fler möjlighet att studera vidare. Till exempel visar statistik från Universitets och högskolerådet, UHR, att fler och fler som skaffat sig grundläggande behörighet enligt folkhögskolans modell antas till utbildningar vid högskola och universitet.

Genom åren har vi på Bollnäs folkhögskola firat Folkhögskolans dag på lite olika sätt, ofta med någon form av Öppet hus med miniförläsningar, musik, workshops etc.

Digitalt panelsamtal

Folkhögksolans dag Bollnäs folkhögskola
Mariya Voyvodova, Maxida Märak och Medeleine Opira

I år bjöd vi in till ett digitalt panelsamtal som arrangerades av Sveriges Folkhögskolor och #Vi måste prata. 

Maxida Märak, Medeleine Opira, Mariya Voyvodova talade om ungas inflytande och 100 år av kvinnlig rösträtt.