Distansundervisningen förlängs till den 16 maj

Folkhögskolorna i Region Gävleborg förlänger beslutet om distansundervisning att gälla fram till den 16 maj.

Återgång till undervisning på skolan kan komma att ske tidigare om läget kring smittspridningen väsentligt förbättras. Ett sådant beslut meddelas i sådana fall med framförhållning.

Några kurser kommer under perioden att fortsätta med viss skolförlagd undervisning, det handlar då om praktiska moment som inte går att genomföra på distans.