Karl Dahlgren
Karl Dahlgren. Foto: Jens Salander

Årets vinst i konsttävlingen går till Karl Dahlgren

Nu står det klart att Karl Dahlgrens verk ”Skogsrået” får pryda entrén till matsalen i Bollnäs folkhögskola.

Konstskolan i Gävle tillhör sedan 1989 Bollnäs folkhögskola. Våren 2011 väcktes en idé om att låta någon deltagare från Konstskolan utföra en konstnärlig utsmyckning på huvudskolan i Bollnäs. Det här året är det Karl Dahlgren som får den äran och så här beskriver han sitt arbete:

– Under mitt korta besök blev jag tagen av den vackra plats skolan ligger på och av den trolska skogen som fanns på resan till Bollnäs. Från det vill jag i detta projekt ta en liten del av naturen och platsens historia in i lokalen. Det kommer jag göra genom en skulptur av ett skogsrå som representerar det vilda och mystiska i skogen.

Platsen som är avsatt för konstnärlig utsmyckning är entrén till skolans matsal. Syftet är dels att tillmötesgå önskemål från skolans deltagare och personal om en mer genomarbetad miljögestaltning, dels också att göra Konstskolans verksamhet närvarande vid huvudskolan. Uppdraget är utformat som en tävling och utsmyckningen är inte permanent. Det vinnande förslaget får pryda matsalens entré i ett år då en ny tävling utlyses med ett nytt vinnande förslag som resultat. Tävlingen vänder sig till Konstskolans andra- och tredjeårselever.

Tidigare verk

2012 Tim Dillner ”Beda blåser bubblor”

2013 Rebecca Lindsmyr ”Du lärde mig…”

2014 Sigrid Ejemar ”Cluster”

2015 Sofie Notstrand ”Spökstad”

2016 Malin Gebre-Medhin ”Jag bär min flykt som ett hjälplöst dibarn”

2017 Victor Claesson ”Heaven And Hell. And Earth // Alk emisterna”

2018 Kaspar Lindqvist ”A Monument to You”

2019 Ulrika Bjöörn “Rejält”

2020 Valter Johansson “En grandios entré”

2021 Christian Trosell ”Du är här”