Levnadsvanor

Här kan du som vårdgivare hitta den information och vägledning du behöver för att kunna stödja dina patienter i att förändra sina levnadsvanor.

Region Gävleborg har beslutat att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ska implementeras i hälso- och sjukvården. Det blir allt viktigare att alla medarbetare i hälso- och sjukvården kan förklara sambanden mellan levnadsvanor och hälsa. Minst 20 procent av den totala sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor enligt Socialstyrelsen. Levnadsvanornas betydelse för hälsan innebär att hälso- och sjukvården bör ha ett hälsofrämjande förhållningssätt för att stödja de patienter som vill få hjälp med att ändra sina levnadsvanor.