Anna Asplind

AppleMark

732 m i Gävle

Dancewalks på Gävle sjukhus – ett permanent konstverk på länssjukhuset

En filmdokumentation av 732 m i Gävle, producerad av Sandpiper Films, har en permanent plats i huvudentrén. Se även en teaser, en filmad intervju med konstnären och läs mer om arbetsprocessen.

Gävle sjukhus har länsupptagning och används av en stor del av Gävleborgs befolkning i rollen som medarbetare, patient och/eller anhörig. Ett sjukhus är ett slags semioffentligt rum och en miljö präglad av sina olika funktioner. Men hur ser egentligen det rummet ut? Vilken roll spelar individens egen berättelse i rummet? Och vad händer om vi uppmanas att se miljön ur helt andra perspektiv och vinklar?

DancewalksMed avstamp i de frågorna har koreografen och dansaren Anna Asplind arbetat tillsammans med musikern och kompositören Tadklimp under vintern och våren 2012 med konstprojektet 732 m i Gävle, Dancewalks på Gävle sjukhus. Asplind har gjort en ljudfil med musik och instruktioner till en koreograferad upplevelsepromenad genom sjukhuset.

Under ett intensivt researcharbete har hon hittat en fascinerande runda. Den sträcker sig genom entréhallen som passeras av ca 5000 människor varje dag, den vackra pelarsalen i hundraårshuset, de nyrustade atriumgårdarna, de långa sterila korridorerna, det ruffiga kulvertsystemet och längs sjukhusets varierande exteriör…

Genom guidningen får man genom sin egen kropp uppleva och se byggnaderna, rummen, rörelsen, tempot och detaljerna.

All musik är skapad av ljud inspelade på sjukhuset i allt från tvätteriet till intensiven i samspel med landstingets personal. En filmdokumentation av 732 m i Gävle, producerad av Sandpiper Films, har en permanent plats i huvudentrén. Se även en teaser, en filmad intervju med konstnären och läs mer om arbetsprocessen.

Dancewalks