Rotavirusvaccination

För barn födda 1 juli 2017 och framöver erbjuder Region Gävleborg kostnadsfri vaccination mot rotavirusinfektion från 6 veckors ålder vid länets BVC enheter.

Upphandlat vaccin heter Rotarix och ges i två doser. Den första dosen ges tidigast vid 6 veckors ålder. Den andra dosen ges minst 4 veckor senare och senast vid 24 veckors ålder.

Vaccinet är mycket effektivt och minskar risken för magsjuka orsakad av Rotavirus. Rotavirus är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka hos barn under 1 års ålder.

Läs mer om rotavirus på Folkhälsomyndighetens webbsida:
Rotavirusinfektion - sjukdomsinformation
Vaccination mot rotavirus uppfyller kriterierna för att erbjudas till alla barn

FASS
Rotarix 

Hälso- och sjukvårdsnämnden - Förslag till regionfullmäktige:
Vaccination mot rotavirus i det allmänna barnvaccinationsprogrammet i Gävleborg

Införande av vaccination med Rotarix

1177 Vårdguiden
Rotavirus