Smittspårning via klamydia.se

Från och med 27 maj godkänner Smittskyddsläkaren smittspårning av klamydia i könsorganen via klamydia.se under förutsättning att personen beställt provet med Bank-Id.
I första hand bör smittspårning ske via besök på mottagning.

Mer om klamydia.

Uppdaterad 2019-05-28